Barcelona, Spain

El temps en la fotografia

when 25 June 2018 - 6 July 2018
language Catalan
duration 2 weeks
credits 4 EC
fee EUR 150

Popularment s’associa la imatge fotogràfica amb aquella representació que capta l’instant precís en què es pren la fotografía. Tanmateix, la fotografia pot representar la realitat atenent a aspectes temporals molt diversos. El curs té tres objectius entrelligats. El primer consisteix a estudiar característiques del temps des de disciplines com la filosofia i la història de l’art. S’hi presentaran models de temps com el de la naturalesa, el psicològic i el social. Així, s’aprendrà a identificar diverses representacions de temporalitats com l’instant, el moviment, les narratives, la biografia, la memoria urbana, l’èxtasi o la velocitat. El segon objectiu consisteix en aprendre tècniques fotogràfiques per expresar diferents aspectes del temps. Finalment, el tercer objectiu és que cada estudiant desenvolupi quatre mini-projectes fotogràfics que aprofundeixin en alguns dels conceptes del temps analitzats.

Course leader

Lourdes Delgado and Pol Capdevila

Fee info

EUR 150: Registration fee for non UPF partner institutions
EUR 750: Tuition fee for 4 ECTS credit course