Maastricht, Netherlands

Future Proof - Ondernemendheid voor professionals

when 13 July 2020 - 17 July 2020
language Dutch
duration 1 week
credits 2 EC
fee EUR 398

De wereld om ons heen is sterk aan het veranderen. Dit wordt veroorzaakt door de maatschappelijke-, technologische-, demografische, ecologische-, sociale-, economische en juridische ontwikkelingen. Dit vertaalt zich binnen de meeste sectoren in een behoefte aan innovatieve professionals binnen een innovatieve omgeving. Van de professional wordt gevraagd daarin proactief, methodisch en planmatig te acteren. Al deze veranderingen vragen naast vakkundigheid van de professional steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van ondernemendheid bij de professional zelf.
De veranderende context binnen het vakgebied, de aansluiting blijven vinden bij het werkveld en zelf duurzaam inzetbaar blijven, vraagt enige inspanning en vaak verandering van mindset.
Deze summercourse is ontwikkeld om meer zicht te krijgen in de kenmerken van ondernemendheid en welke factoren daar invloed op hebben. Er zal aandacht besteed worden aan het effect van leiderschapsstijl, beleid en organisatiescultuur op ondernemendheid.
Tenslotte is het een bewustwording van eigen vermogen van de professionals om onverwachte en nieuwe wendingen binnen de professie het hoofd te bieden.

Course leader

Monique van Erven

Target group

HBO+ denk- en werkniveau

Course aim

Kennis en inzicht verwerven op het gebied van:
• Competentie Ondernemendheid
• Eigen persoonlijk leiderschap
• Het effect van Leiderschap op ondernemendheid
• Het effect van Beleid op ondernemendheid
• Het effect van Organisatiecultuur op ondernemendheid
• Interventies om ondernemendheid te stimuleren bij professionals

Fee info

EUR 398: €398 per programme